“Vi skaber åbne rammer for børns egen leg”

 
DSCF7998.jpg

Velkommen hos os | børnehuset vor frue

Børnehaven i Byen


 

Velkommen hos os | børnehuset vor frue

Blive set som det hele menneske

Vi sætter legen i centrum. Legen er for os et essentielt afprøvningsrum, hvor vi pædagoger tager udgangspunkt i at understøtte barnets væren, skabertrang og medborgerskab. Denne forståelse er både et fundament, såvel som et trinbræt når vi arbejder med jeres børns kognitive, sociale, psykiske og fysiske udvikling. Disse fire retninger er vores kompas, når vi navigerer efter en rammeskabelse om barnets egen initierede leg og ikke mindst de aktiviteter vi voksne står bag. Børn er generelt gode til at give udtryk for deres tanker og følelser igennem sprog og leg. Og her arbejder vi fokuseret efter at i som forældre, oplever at netop jeres barns specifikke behov, bliver mødt og på samme tid kan mærke, at vi ser det hele menneske, når vi tager imod jeres barn.

 


Rum for leg:
Vi lægger vægt på at skabe åbne rammer for børns egen leg. At forskellige aktiviteter i hverdagen, inddrager og inspirerer børnenes mulighed for leg. Vi mener at leg er med til, at børnene kan prøve deres tanker og ideer af, for der igennem at skabe deres egne erfaringer,
i samspil med andre
 

Vi har i børnehaven et øget fokus på krop og bevægelse. Om få år når jeres barn skal i skole, kræver det en stærk ryg at kunne sidde på en stol i mange timer. Når vi træner kroppen, udvikles evnen til at koordinere de to hjernehalvdele, som også kognitivt indfluerer indlæring i skolen. Yderligere er det godt for barnets selvværd og almene trivsel at kende sin egen krop, styrke og grænser.

IMG_1971.jpg

“Samspil: Vi lytter - ser og fornemmer hinanden”

hilsen Henrik pædagog i byen • musik værksted på legepladsen

DSCF4446.jpg